Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2014

reggine
Ale czy to była miłość? (...) Czy nie była to po prostu histeria człowieka, który w głębi duszy uświadamia sobie swą niezdolność do kochania i zaczyna wmawiać sobie miłość?
— MILAN KUNDERA - "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromcollarbones collarbones viamikaneko mikaneko

October 03 2014

reggine
5541 1575
Reposted fromkjuik kjuik viamikaneko mikaneko

September 22 2014

reggine

To, co czuję jest dla Ciebie nieużyteczne, wiem. Ale kiedyś będziesz miał wiele rzeczy za sobą i mało przed sobą. Będziesz może szukał wśród wspomnienia jakiegoś oparcia, czegoś, od czego zaczyna się rachubę lub na czym się ją kończy. Będziesz już całkiem inny i wszystko będzie inne, i nie wiem, gdzie będę, ale to nie ważne. (...)

Pomyśl wtedy, że mogłeś mieć moje sny i głos i troski i nieznane mi jeszcze pomysły. I moją niecierpliwość i nieśmiałość, że w taki sposób mogłeś mieć świat po raz drugi. A kiedy będziesz tak myślał, nie ważne będzie, żeś nie umiał, czy nie chciał tego mieć. (...) Ważne będzie tylko, że byłeś moją słabością i siłą, utratą i odzyskaniem, światłem, ciemnością, bólem – to znaczy życiem…

Będziesz trwał w pyle, w który zmieni się moja pamięć zatrzymana na zawsze, silniejsza niż czas, niż gwiazdy, silniejsza niż śmierć… (...) Milczysz? To dobrze. Nie mów „zapomnij”. Nie mów tak. Jesteś przecież rozumnym mężczyzną.

Więc gdybym zapomniała, to nie byłabym już ja, bo Ty wszedłeś we wszystkie moje rzeczy, zmieszałeś się z najdawniejszymi wspomnieniami, doszedłeś tam, gdzie nie ma jeszcze myśli, gdzie nie rodzą się nawet sny. I gdyby ktoś wydarł Cię ze mnie, zostałaby pustka, jak gdyby nigdy mnie nie było… (...) Chciałam o Tobie zapomnieć, jednak gdy patrzyłam na Błękitną Ziemię, było tak, jakbym patrzyła na Ciebie. Bo Ty jesteś wszędzie, gdzie patrzę.

— S. Lem
Reposted fromyourtitle yourtitle viamikaneko mikaneko

September 19 2014

reggine
2675 3bb4 500
by Chris Wood
Reposted frommikaneko mikaneko
reggine

To, co czuję jest dla Ciebie nieużyteczne, wiem. Ale kiedyś będziesz miał wiele rzeczy za sobą i mało przed sobą. Będziesz może szukał wśród wspomnienia jakiegoś oparcia, czegoś, od czego zaczyna się rachubę lub na czym się ją kończy. Będziesz już całkiem inny i wszystko będzie inne, i nie wiem, gdzie będę, ale to nie ważne. (...)

Pomyśl wtedy, że mogłeś mieć moje sny i głos i troski i nieznane mi jeszcze pomysły. I moją niecierpliwość i nieśmiałość, że w taki sposób mogłeś mieć świat po raz drugi. A kiedy będziesz tak myślał, nie ważne będzie, żeś nie umiał, czy nie chciał tego mieć. (...) Ważne będzie tylko, że byłeś moją słabością i siłą, utratą i odzyskaniem, światłem, ciemnością, bólem – to znaczy życiem…

Będziesz trwał w pyle, w który zmieni się moja pamięć zatrzymana na zawsze, silniejsza niż czas, niż gwiazdy, silniejsza niż śmierć… (...) Milczysz? To dobrze. Nie mów „zapomnij”. Nie mów tak. Jesteś przecież rozumnym mężczyzną.

Więc gdybym zapomniała, to nie byłabym już ja, bo Ty wszedłeś we wszystkie moje rzeczy, zmieszałeś się z najdawniejszymi wspomnieniami, doszedłeś tam, gdzie nie ma jeszcze myśli, gdzie nie rodzą się nawet sny. I gdyby ktoś wydarł Cię ze mnie, zostałaby pustka, jak gdyby nigdy mnie nie było… (...) Chciałam o Tobie zapomnieć, jednak gdy patrzyłam na Błękitną Ziemię, było tak, jakbym patrzyła na Ciebie. Bo Ty jesteś wszędzie, gdzie patrzę.

— S. Lem
Reposted fromyourtitle yourtitle viamikaneko mikaneko

June 25 2014

reggine
#64
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viamikaneko mikaneko
8071 3dd9

tacgnol:

cats are so fucking pointless i want 10,000

June 24 2014

reggine
3981 7f73 500
My Cinnamon <3 Too much study..
Reposted frommikaneko mikaneko

June 19 2014

reggine

June 15 2014

reggine

June 07 2014

reggine
Nawet jeśli to nie to,
Usiłuję uwierzyć w coś.
Nawet jeśli to nie tu,
Usiłuję uwierzyć w coś.
— Artur Rojek - Czas, który pozostał
Reposted frommikaneko mikaneko
reggine
8011 51e6
reggine
Reposted fromtea-for-one tea-for-one viamikaneko mikaneko
reggine
8011 51e6

June 05 2014

reggine
9028 0ab5 500
Świetlicki
Reposted frommikaneko mikaneko

June 01 2014

0239 4e0c
Reposted fromniphredil niphredil viamikaneko mikaneko

May 04 2014

1035 afb7

Reposted fromweheartit weheartit viamikaneko mikaneko

April 22 2014

reggine
6188 aac7
Reposted fromtimetolove timetolove viamikaneko mikaneko
reggine
Człowiek składa się z okruchów wspomnień i z miejsc gdzie już go nie ma. I z innego człowieka, który kiedyś dał nam coś z siebie.
Reposted fromWilalena Wilalena viamikaneko mikaneko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl